ELibUkr: Структура Управління

 Наглядова Рада


Наглядова рада (рада директорів) - орган, який визначає та затверджує основну стратегію втілення та розвитку діяльності організації; затверджує склад Виконавчої Ради та здійснює контроль за її діяльністю, в т.ч. затверджує звіт, забезпечує координацію між усіма учасниками та донорами громадської організації.


Склад Наглядової Ради

(з 2009 р. – дотепер):

 

Марта Фаріон - голова Наглядової Ради проекту; президент Києво-Могилянської Фундації Америки (США)

 

 

 

Девід Бішоп - експерт, віце-президент, директор бібліотеки (1992-2006) Нортвестернського Університету (Northwestern University) (США)

 

 

 

Сергій Квіт - президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (2007 – 2014 рр.),  голова Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор філологічних наук, професор (Україна)

 Виконавча Рада


Виконавча Рада здійснює оперативне адміністрування; розробляє стратегічний та календарний план діяльності; координує дії учасників; забезпечує всі необхідні господарчі та фінансові операції; веде документацію (поточну та звітню); ініціює підготовку та супровід проектів, організує проведення колективних та публічних заходів.


Склад Виконавчої Ради

(з 2015 р. - дотепер):


 

Тетяна Ярошенко - виконавчий директор ГО «ЕЛІБУКР», віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник культури України (Україна)

 

Олександр Костюк - технічний директор  ГО «ЕЛІБУКР», координатор проектів з академічної доброчесності та якості освіти; директор ІКЦ НаУКМА, канд.техн.наук, магістр бізнес-управління  (Україна)

Тетяна Чорна -  координатор проектів  напряму «Електронна бібліотека України»,  директорка наукової бібліотеки НаУКМА  (Україна)

Олександра Ярошенко - менеджер з комунікацій

Ольга Арєф'єва - фінансовий менеджерЕкспертна Рада

Експертна Рада проекту здійснює експертизу окремих напрямів діяльності та надає консультації.

Склад Експертної Ради


Морган Вільямс - президент американсько-української Бізнес-ради (США)

Богдан Кантор - фахівець з інформаційних технологій Бібліотеки Конгресу США (США)

Римма Куприте - директор Міжнародного Консорціуму eIFL.net (Італія)

Енн Окерсон - заступник директора Бібліотеки Йельського університету (США)

Валентина Пашкова - президент Української Бібліотечної Асоціації (1995-2001 рр., 2006-2009 рр.) (Україна)Про нас | Місія | Історія | Структура | Документи | ЗМІ