Академічна доброчесність


Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність. ГО ЕЛІБУКР підтримує ініціативи, спрямовані на те, щоб академічна доброчесність стала нормою університетського життя в кожному університеті чи науковій установі.


У 2017 – 2018 рр. ГО ЕЛІБУКР виконувала проект «Сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної доброчесності» (за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження»)

Мета проекту: Створення Дорожньої карти імплементації рекомендацій Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) на тему доброчесності України у вищій освіті, підготовка і просування у Верховній Раді України змін і доповнень до законів, що регламентують захист інтелектуальної власності, створення дистанційного курсу з академічної доброчесності та організація навчання щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНЗ для університетських управлінців. 

Короткі результати:  створення концептуальної Дорожньої карти реформування вищої освіти, проведення семінарів з метою просування освітянських реформ, заохочення створення внутрішньої системи забезпечення якості в університетах різних регіонів України (Київ, Вінниця, Львів, Ужгород, Одеса, Ізмаїл), проведено відповідну роботу з політиками та журналістами, участь в створенні законопроекту стосовно ставлення до плагіату й академічної недоброчесності та його лобіювання.


 

У 2018 р. за підтримки фонду Відродження було розроблено масовий он-лайн курс  «Академічна доброчесність в університеті». Викладачами курсу стали:

- Сергій Квіт, директор Центру забезпечення якості освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія», співавтор Закону «Про вищу освіту» (2014), розробник «Дорожньої карти реформування вищої освіти в Україні» (2018), доктор філологічних наук, PhD, професор НаУКМА.

- Світлана Чуканова, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору Наукової бібліотеки, координатор Американської Бібліотеки ім. В. Китастого Національного університету «Києво-Могилянська академія», яка давно цікавиться темою академічної доброчесності та проводить заняття з академічної доброчесності для студентів і співробітників НаУКМА.

В програмі курсу розглянуто наступні теми: 

  • Що таке академічна доброчесність?
  • Як уникнути плагіату (академічне письмо)?
  • Якими є передумови створення доброчесного середовища в університеті (університетська автономія)?
  • Як створити доброчесне середовище в університеті?

25 жовтня 2019 р. в НаУКМА відбудеться семінар-тренінг "Академічна доброчесність".


Академічна доброчесність | Якість освіти