ГО ЕЛібУкр спільно із Національним університетом «Києво-Могилянська академія» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» протягом 2018 року реалізовує проект «Сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної доброчесності».

В межах проекту вирішуються питання захисту принципів академічної доброчесності згідно з рекомендаціями ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) та запроваджуються ефективні механізми забезпечення якості вищої освіти.

Це робиться через створення концептуальної Дорожньої карти реформування вищої освіти, проведення семінарів з метою просування освітянських реформ, заохочення створення внутрішньої системи забезпечення якості в університетах різних регіонів України (Київ, Вінниця, Львів, Ужгород, Одеса, Ізмаїл), роботу з політиками та журналістами, створення онлайн курсу з академічної доброчесності, створення законопроекту стосовно ставлення до плагіату й академічної недоброчесності та його лобіювання.