Якість освіти


Забезпечення якості вищої освіти є вимогою сучасності, ключовим принципом Болонської декларації та незаперечним пріоритетом для академічної спільноти і державної освітньої політики країн Європи та інших розвинених країн світу.

 

У 2020-2021 р. ГО ЕЛІБУКР у партнерстві виконує проєкт "Сприяння у подоланнi корупції у системі вищої освіти за рахунок розвитку системи акредитації освітніх програм", який фінансує Міжнародний Фонд Відродження. Проєкт спрямовано на розвиток онлайн системи акредитації освітніх програм, що є однією з головних складових частин забезпечення якості вищої освіти, зменшення корупції у системі вищої освіти, підвищення відкритості та доступності даних щодо освітніх програм. Система буде використовуватися для проведення акредитаційних процедур та в якості джерела big data для вивчення стану справ з якістю вищої освіти на рівні освітніх програм, інституційному рівні, для формування відповідної державної політики. 

 

 

На виконання стратегічної цілі сприяння забезпеченню якості вищої освіти та за сприяння Посольства Болгарії в Україні та Bulgarian Development Cooperation, ГО ЕЛІБУКР з 2019 р. виконує проект «Всеукраїнський дослідницький портал з питань забезпечення якості вищої освіти» («Ukrainian quality assurance e.service for education»)

Мета проекту: Створення технологічних інструментів для проведення регулярних студентських опитувань в різних університетах країни, проведення досліджень української вищої освіти на основі великих даних, стандартизація алгоритмів забезпечення якості вищої освіти в усіх українських університетах.

27 травня 2019 р. в Посольстві Болгарії в Україні було підписано відповідну угоду про виконання проекту (детальніше: за посиланням).

 

 

 

Забезпечення якості вищої освіти є вимогою сучасності, незаперечним пріоритетом для академічної спільноти й державної освітньої політики країн Єдиного європейського простору вищої освіти та інших розвинених країн світу.

Освіта і наука впливають на всі структурні елементи будь-якого суспільства, виступають чинником його модернізації, технологічного та інноваційного розвитку. Вони також включаються до параметрів національної безпеки. Без перебільшення, від якості вищої освіти залежить майбутнє країни.

Студенти є стейкголдерами та реальними учасниками системи забезпечення якості освітньої діяльності своїх університетів. Їхня думка важлива для оцінювання якості викладання, а також для розвитку навчальних курсів та освітніх програм.

Одним з головних інструментів оцінювання якості закладів вищої освіти є регулярні опитування студентів. На жаль, такі опитування, зокрема в Україні, досі не стали повсякденною практикою для більшості закладів вищої освіти. Також поки що не створені алгоритми системного врахування їхніх результатів.

Проект має на меті змінити ситуацію на краще через розробку технічного та методологічного рішення для проведення опитувань студентів (також, при потребі, опитувань будь яких інших стейкголдерів, зокрема випускників і працедавців) та створення відповідного незалежного Всеукраїнського дослідницького порталу забезпечення якості вищої освіти.

 

Детальніше: ЯКІСТЬ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ: ОЦІНКУ СТАВЛЯТЬ СТУДЕНТИ

 

 Академічна доброчесність | Якість освіти